Logo
Pomáháme

Návštěva dětí z Kappo

Od počátku roku 2011 začala stáj Plecitý se svými miláčky spolupracovat s nadacemi, dětskými domovy, sdruženími sociálně slabých a jinými neziskovými subjekty, jenž se snaží vnést radost tam kde je jí potřeba. Naše služby poskytujeme pro tyto organizace zcela zdarma. Dále bychom zde chtěli uvést, že mockrát děkujeme ochotným členům, jezdcům a zákazníkům z naší stáje, že nám při těchto akcích pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Vaše rodinná stáj Plecitý